dimecres, 24 de març de 2010

La feina d'ERC i JERC dóna fruits!


Esquerra i les JERC han aconseguit que s'hagi aprovat l'acord de mobilitat i reducció de peatges que proposaven. Ara fa dos anys les JERC donaven força al posicionament respecte la mobilitat a la comarca del Maresme i iniciaven aleshores una campanya comunicativa sota el títol “Per un nou model de mobilitat al Maresme”. Quan les altres formacions polítiques parlaven únicament de construir calçades laterals a l'autopista com a solució als problemes de mobilitat, des d'Esquerra i les JERC es va proposar que la mobilitat s'havia d'afrontar de manera global, parlant del transport públic ferroviari i per carretera, de bonificacions als peatges i de com havien de ser les noves infraestructures viàries si calien. El primer èxit aconseguit per Esquerra va ser que la resta de formacions polítiques assumissin el nostre posicionament, i que el debat sobre aquesta qüestió s'hagi produït sota els paràmetres que els independentistes van fixar.

Després de llargues negociacions amb la resta de formacions polítiques en l'àmbit de la Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme i amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat han aconseguit tancar un acord que recull el que les JERC proposaven.

1) MILLORES EN LA MOBILITAT: L’acord parla d'inversions i actuacions en matèria de transport ferroviari a curt, mig i llarg termini, de transport públic per carretera amb l'objectiu de millorar-ne la seva xarxa a tota la comarca, s'ha elaborat un estudi complert sobre la mobilitat i sobre les diferents alternatives i escenaris de futur, i s'ha aconseguit que haguem passat d'un plantejament inamovible per part de l'administració de l'Estat i de la Generalitat de calçades laterals a la C-32 ràpides pensades com a infraestructura de pas, a una via que ha de relligar tots els municipis del baix Maresme i millorar-ne la connexió i els moviments dels seus ciutadans.

2) ELS PEATGES: El darrer punt era la consecució de bonificacions en els peatges per als veïns i veïnes del Maresme, en aquest cas s'ha aconseguit que ja el segon semestre d'enguany s'implanti un sistema de bonificacions que permetran fins a un 65% d'estalvi per als usuaris habituals de les barreres de Vilassar de Dalt, tant el troncal com la sortida, sota els criteris del 25% per recurrència de més de 16 viatges al mes en dies laborables, el 20% per a vehicles amb tres o més ocupants i el 20% per vehicles ecològics. Aquests descomptes arribaran fins al 85% abans de dos anys: 25% per recurrència de 16 viatges i 35% per a 24 viatges (35% o 25% recurrència+25% alta ocupació+25% ecològics) i en el moment que es comenci a construir la nova via per recurrència de 24 viatges es podrà arribar al 100% (50% o 25% recurrència+25% alta ocupació+25% ecològics) i tots els trànsits intracomarcals en aquestes barreres seran gratuïts sempre que compleixin algun dels requisits. També s'ha aconseguit que el peatge de Santa Susanna no es vegi incrementat en el 30% del seu import per als moviments amb origen o destí en la sortida de Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.


NO N’HI HA PROU

Malgrat haver assolit tot això, les JERC i Esquerra continuen treballant des del Govern de la Generalitat per aconseguir un nou model de peatges per a Catalunya que també s'implementi en tots els peatges del Maresme.